Sdružení akcionářů ČEZ, a.s.
Privatizace Severočeských dolů
Postoj SA ČEZ k privatzaci SD
Stanovy sdružení
Kontakt
 

Vzhledem k tomu, že dosavadní průběh privatizace Severočeských dolů, a.s. (dále jen "SD") pouze potvrzuje postupné naplňování předem připraveného scénáře privatizace SD, který může v konečném důsledku vést k poškození majetku akcionářů ČEZ, a.s., a to jak z krátkodobého tak i dlouhodobého hlediska, SA ČEZ se rozhodlo na tyto skutečnosti upozornit.

SA ČEZ se obává, že dozorčí rada ČEZ složená ze zástupců státu a rovněž tak i jednotlivě její někteří členové nereprezentují svými rozhodnutími, doporučeními a veřejnými prohlášeními z poslední doby ve věci privatizace SD zájmy společnosti ČEZ a zejména pak všech jejích akcionářů. SA ČEZ v této souvislosti považuje rovněž za zcela nepřijatelný veřejně prezentovaný postoj ministra průmyslu a obchodu, bez jasných argumentů odmítající účast ČEZ v privatizaci SD, a to ještě před předáním předběžných nabídek na koupi majoritního podílu v SD. SA ČEZ se domnívá, že vláda ČR a následně meziresortní komise svými rozhodnutími ve věci privatizace SD připravily privatizaci SD tak, aby státní podíl v SD získala předem určená privátní společnost, a to pro ni navíc za velmi výhodných cenových podmínek, což může v konečném důsledku poškodit hodnotu ČEZ.

Takový postoj považují akcionáři ČEZ, a.s. sdružení v SA ČEZ za nepřijatelný. SA ČEZ se domnívá, že privatizací SD za současných podmínek a dosavadního průběhu může dojít ke skryté podpoře privátního subjektu na úkor státu a následně i hodnoty majetku ČEZ, který se z 32,4% týká i jiných akcionářů ČEZ než je státem ovládaných 67,6% akcií ČEZ
SA ČEZ má navíc důvod se takových skutečností obávat, protože již v minulosti došlo při "divoké" privatizaci zmíněným privátním uskupením k znehodnocení státního podílu v jiné společnosti.


Výkonný výbor SA ČEZ