Na aktuální téma
Privatizace Severočeských dolů
Postoj SA ČEZ k privatzaci SD
Stanovy sdružení
Kontakt
 

Sdružení akcionářů ČEZ (dále jen "SA ČEZ") je řádně zaregistrováno ministerstvem vnitra ČR. Ustavující schůze SA ČEZ se uskutečnila dne 20. 8. 2003. SA ČEZ vznikl, aby formuloval a vyjadřoval postoje minoritních akcionářů ČEZ ke klíčovým tématům týkajícím se společnosti ČEZ, a.s. Jediným a základním cílem SA ČEZ je společný postup akcionářů ČEZ, a.s. sdružených v SA ČEZ ve věci ochrany a podpory jejich investic do akciích ČEZ, a.s.